Yunanlılarla Türkler barışabilir mi? – Özay Şendir

Bu, Aydın’ Cuma Mahallesi’nden Hafız Mustafa Ağa ve mührü okunamayan Heyet-i İhtiyariyesi gösteriler:

“Yunan asker 29 Haziran 1919 Aydın muharebesi olan mahallemiz ahalisinin öldürmesini tam olarak tatbik. Mahallenin beşiği yangınları çıkardılar. Sokak başlarını Yunan askeriyle tuttular. Yangın haneleri sardı, ahali yangından sokaklara kaçış. Kimisi telef oldu, kimisi yaralandı, kimisi kurtulabildi. Ancak sokaklardan terör saldırısını gören bazı ahali korkularından kaçamadı, hane içinde yandı. Mahallemiz beş yüz seksen beş hane ve otuz dükkândan idi idi. yalnız yalnız beş hane kurtulabildi…

Yunanlılarla Türkler barışabilir mi

***

Bu, On Dördüncü Kolordu Kumandan Vekili Miralay Kâzım Bey’in 25 Ağustos 1919’da Erkân-ı Harbiye-i Umumiye, yani Savunma Bakanlığı’na yolladığı rapordan, Bergama’da yaşananlardan bazıları:

“2- İşgal günü Bergama’da Selimiye Kahvesi’nin gözdesi olan Kazcı Mehmet oğlu Hulusi işgal aracınasına götürülmüş ve işgalin kullanıcısını taburun karargâhında başının bulunduğu yerden ve gözleri kasatura ile oyulmuş durumda olduğu görüldü.”

“14. Bergama’ İdris Ağa’nın evlatlığı üzerinde yaşlı kız çocuğunun bikrini (kızlığını) izâle ve sekiz üzerinde kişiyken okuldan sonra okuldan tula parçalanmışlar (bölünebilir).”

***

Bu, Tire’den 8-9 bir kız çocuğunun 13 Eylül 1919’da iki Yunan askeriyle ile ilgili verdiği ifade:

“O esnada biraderim Hüseyin’i alıp ‘Kardeşini kumandanımıza götüreceğiz’ bahçenin haricine çıkardıktan sonra, bu iki askerden birisi yanıma geldi, de Hüseyin’in yanında kaldı. Merkum askerlerini hemen yere yatırarak ve donumu çözerek bikrimi izale etti. Bu görevli müteakip dışarı çıktı. Öbür asker, arkadaşından o dahi fiil-i şeni icra (tecavüz) eyledi, sonra onun iki silahlarıyla beraber savuşup gittiler.

***

Bu, Karamürsel Kaymakamı Refik Bey’in 14 Kasım 1920 tarihinde Garp Cephesi Komutanlığı’na yolladığı rapordan bir bölüm:

“Kasabanın nüfus-u umumisine bir haliyi yüzde yirmi beş derecesinde kurşuna dizmek aşama aşama ve Gem kalan insan Derince sevkedilecek şekilde. Kasabaya’nın geçtiği zaman, bin nüfustan burada yaşanır.”

***

30 Ocak 1921 tarihi Bozüyük İnzibat Şube Müdürü Hüseyin Bey’in raporundaki damızdaki hainler bir örnek:

“1. İnegöllü Kel Ahmet Onbaşı ve Mezitli Abdurrahman ve müteahhit Lofçalı Mustafa adlı kişiler Yunan ordusuyla Bozöyük’e gelmişler.

3. Kel Ahmet On “Padişahımız onumuz için sulhu imzalattı, sizin hakkımız sulhu… .

7. Teke Mahallesi’nde yedi hane basılmış ve ırzlarına dokunulmuştur.”

***

İsmet İnönü’nün Garp Cephesi Komutanı olarak 8 Nisan 1921’de Ankara’ya yolladığı rapor:

“Bilecik Mutasarrı’nın verdiği malûmata örneği Bilecik’te 1618 hane yanmış, 422 haneden geriye oturulabilir bir haldeyken. Söğüt Kasabası İslam mahallatı da kâmilen, Bozöyük’ün üçlü ikisi yanmıştır. Ahaliden mezalim ve kötülüğe maruz kalan ve şehit olanlar vardır. Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi de dahildir…”

***

İki dünyada yaşanan dünya, yüz insan öldü, iki savaşta da birbirinin gırtlağına çöken Almanya ile bugün kutsallıktan. Almanya başbakanları ilk resmi ziyaretlerini hep Fransa’ya yapar.

Yani bir Türklerle, çözüme uygun çözümlerle barışabilirler.

Ama olması için önce iyi niyet etmek gerekir.

Mustafa Kemal Atatürk’ü “Küçük Asya Felaketi” adındaki ilan edenları sitesi yayında duruyor. Eğer bir şeyden söz edeceksek Atinanın altından kalkamaz bu iddianın.

ABD’li özgünlük Justin McCarthy, Yunan işgalcilerinin yerleşiminin 640 bin sivil öldürdüğünü söylüyor.

Britanyalı özgünlük Arnold J. Toynbee, İzmir’in işgalinden sonra organize olayla saldırıyor.

Rusya Devlet Askeri Arşivi’nin dahil olduğu daha bir büyük sayı, sayı belge ve uluslararası raporda tüm yaşananları ispatlayacak. Türkiye’deki tüm yaşanılanlara iyi eğlenceler olan hazır, Ege’yi bir denizi yapmaya çalışmak isteyen bir ülke.

“Ankara Lozan Antlaşması’ndakiler olarak onlar tarafından ifade edilmenin anlamı” diyen Yunanistan Başbakanı, Lozan’da 1936’da havasını 1931’de deniz sahasını’da bozan kimdi? İpucu vereyim: Ege adalarını Lozan’a aykırı olarak silahlandıran aslında Lozan’ı bozan. Türklerle Yunanlılar barışabilir ama için yalan söylemeyen başbakanlara, siyasi hırsı için düşmanlığı körüklemeyen dışişleri bakanlarına ihtiyaç var.

.

Leave a Comment