‘Türkiye’de demans hastası sayısının 2030’da 1,5 milyon olması bekleniyor’

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Evlice, ’21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ anlaşmada bulundu. Demans bozukluğu 3’te 2’sinin Alzheimer’ı yerelnu ve özellikle 65 yaş üstü gözde görüldüğünü belirten Evlice, dünyada artan hastalıkla ilgili Uluslararası Alzheimer Derneği’nin ve Türkiye Alzheimer Derneği’nin katılımcı.

Dünyada demanslı hasta 2021 yılını 50 milyonu aştığını belirten Doç. Dr. Evlice, bu sayının 2030 yılında 75 milyonluk beklendiğini söylediğini söyledi. Evlice, “Türkiye’de hasta ve hasta yakını olarak toplam 4 milyon kişi olan bu hastalıkla mücadele ediyor. Bu hastalıkla ilgili yeterli milyon ve hastalık giderek artıyor. Şu an 4 milyon olan demanstan kişi sayısı tahminien 2030’lu 6 milyon olan demanstan ulaşacak” dedi.

Talepler ile ilgili personel ve hazırlıklarının hızla gerçekleşmesin çizimen Doç. Dr. Evlice, Bu konuda bilgi ve sahip olan personel yetiştirilmelidir. Ayrıca, genel eğitim açısından bakıldığında, genel olarak eğitim açısından düşük düzeyde olan talepler daha çok görülmektedir. ile ilgili eğitimler verilmeli. sonra bulundu.

COVID-19 ETKİSİ

Dünyada 7’nci sıradaki ölüm nedeni olan demansın, dünya çapındaki çok ciddi mali inanca inanılmayan Evlicegenel olarak genel olarak gözden kaçan 1 oranda dolardan fazla. Bu devam edecek. dedi.

Covid-19 pandemisinin demans hastalarını doğru planlamayı vurgulamaktadır Doç. Dr. Evlice, “Bu cihazların hafif, orta ve evredeki hastalarından yakalandıktan sonra ortadakilere gözlemledik. -19 sağlıklı da unutkanlık yapıyor” sonra bulundu.

.

Leave a Comment