Tarımsal girdi enflasyonunda yükseliş sürüyor

Tarım-GFE, Temmuz’da aylık bazda yüzde 1,31 artarken, bazda yüzde 133,41 yükseldi.

Endek, bir önceki gün Aralıks yüzde 83, 43 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 79, 72 bitecek.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetlerinde %0,71, yardıma kavuşturulacak hizmetlerde %6,44 tamamlandı. Bir önceki gün görüntülenemez.

Yıllık Tarım-GFE’ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek seçilmiştir.

Yıllık olarak yüksek olduğu alt gruplarda, %234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %201,13 ile enerji ve kaynaklar oldular. Bina bakımı yüzde 151,70 artarken, hayvan yemi ise yüzde 145,25 yükseldi. Yıllık tüketimn düşük olduğu alt gruplar ise, %33,90 ile veteriner harcamaları ve %51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek seçilmiştir.

Aylık yüksek olduğu alt gruplar, %6,57 ile yetiştirilen ve %6,47 toprak üreticisi oldular. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise %4,72 ile enerji ve video ve %0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Aylık düşük olan, olduğu alt gruplardan %1,22 ile hayvani ve %1,50 ile hayvan bakımı gibidir.

Leave a Comment