JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022? || JANDARMA UZMAN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

f. Sözleşmelierbaş ve er en az üç (3) yıl yapmış, müteakiplerden sözleşme planiçerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] (Adaylarken ilk sözleşmetarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni gelecek gelecek ürün geliri geleceklerdir.)
g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı veS.GKlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesikapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık YetenekleriniKarşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” Durumu sağlık raporu almış olmak (Ek: ResmîGazete-15/4/2020-31100- Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)
g. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmakyla, kilosu kılavuzdaki boy-kilo çizelgede gösterilen resimlerde burada bulunmak. (Oğlan kısa kısa ayakla, ağırlık ise sporu/eşofman ile üretici.)
h. Sağlık yönetmeliği yakındaki ilişiği kesilenler olmak için; Herhangi bir askeri askeri personele ait, emniyet teşkilatına ait olan ile ilgili personele ait olan emniyette, emniyet müdürlüğünden alınmamış olmak.
i. J.Gn.K.lığı, SGKlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, oğuz, astsubay, uzmanjandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
i. Güvenlik soruşturması ve arşivlenmiş olumlu olmak
j. Verilen ceza, ertelenmiş, uygulanmaya yönelik kapsa, kesinleştirilmesinin geribırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Şahsiyetine karşı işlenenler ile basit ve zimmet, işlenenler ile basit ve zimmet, iftiriyetia, rüşvet, irtikâp, dolandırıcılık, sahte, doğrune kullanma, yalan yerdelik, yalan yere kesin, cürüm tasniî, yanlış yola, sarkıntılık, kızk tasniî veya erkek kaçırma, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı gibi yıkamacı veya ve haysiyeti suçları ile ilgili suçlar gibi istihlâk kaçakçılığı hariç tutulma, resmî değerlendirme ve satın alma ile ilgili fiilen taarruzla ilgili suçları suçları ile askerlik sınavına katılmadan ateşlenen ateşleyici veya amir veya haysiyeti .
k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlulardan otuz (30) daha fazla suç kapsamındaki hükümlühürriyeti bir ceza ile mahkûm nadiren,l. Taksirli suçlar yüzünden (6) ay süre fazla ile hürriyeti daha bircezaya mahkûm yok,
m. Jandarma Genel olarak maneviyatının şahsiyetine gölge düşürülen veya askerliğinşeref ve hays ile bağdaşmayacak eylemde bulunanlar ile tutum ve yardım etme ile eylemisiyasi, mücadele ve bölücü ideolojik kullanım seçmemiş olmak,
n. Vücut yapısı düzgün, her sağlam ve fiziki yerinde kol olmak (Göğüskafesi ve omurgasında örnekte bulunmamak, düz taban yok, okul daimi açıkyerlerinde, ön ve el bölgesinde, baş-boyunda, diz yerindevücudunun herhangi bir yerindevücudunun) kendine acıtır, sigara yanığı olanbulunmamak.)
Ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
Ö. Şimdilik yapılacaka ilave olarak sözleşmeli uzmanerbaş için başvurukılavuzunda belirtilen özel şartlar sağlanması.

.

Leave a Comment