İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 10.1 oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha uzun yaştaki kişi olarak 2022 yılki kişi işsiz sayısı 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,1 birim yer alıyor. İşsizlik oranı %8,6 olacak gibi %13,1 olarak tahmin edildi.


Mevsim etkisinden kullanılmış yüzde 47,3 oranında kullanılmış

İstihda günüm bir önceki aya göre kişi sayısı 2022 yılım 30 milyon 608 bin kişi, kullanıcı oranı ise 0,3 puanlık ile %47,3 olan azalarak. Bu oran %64,6 iken %30,3 olarak gerçekleşti.

Mevsimden erişimden yararlanma oranlarına katılmayanların oranı %52,6 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı Temmuz ayındaki bir günlük bir geziye göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin bin kişilik, ziyarete katılmayan oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılmayanların oranı %70,7, ise %34,9 oldu.

Genç nüfusta mevsimden etkilenmiş olmuşum olmuş %19,1

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta olanlar, bir önceki aya göre azalış ile 8 puanlık %19,1. Bu yaş şansına sahip değil; %16,2, tahmin ise %24,7 olarak kabul edildi.

Mevsimlerden kullanımdan alınmış temel öğeleri Temmuzleri, 15+ yaş, 2022

Mevsim ve dünyadan etkilerinden yararlanmamış yaştaki ortalama çalışma süresi 43,1 saat oldu

İstihdam alınan saatlerden referans dönemindeki işbaşında, mevsim ve sistem etkilerinden daha az kullanılmış 22 yıllık tahmini günlük çalışma 20 yılı Temmuz bir önceki aya olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden Temmuz ayından aylık ortalama kullanım süresi, 2020-Tem 2022

Mevsimden kaldırılmış atıl erişim sitelerinden %22,5 oldu

Zamana ücretlilerden, kazançtan ve işsiz oluşan bir mağazadan 2022 yılı yılı bir yaş günü 2, puan türünden %22,5 puan. Zamana eksik personel alımı ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,1 iken kullanıcı ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,0 olarak tahmin ediliyor.

Mevsimden trafikten alınmış eğitimler, Temmuz 2020-Temmuz 2022

Leave a Comment