Anayasa Mahkemesi’nden ‘öğrenim kredisi borcu’ kararı

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Antalya’da bir kişi, yükseköğrenim kredi borcunun fazla taksitinin ödenmeyen ödemeleri nedeniyle ödeme emrinin iptali istemiyle dava açtı.

Davaya bakan Antalya İdare Mahkemesi ise davada yüksek kanun eğitimi olan 351 sayılı sayılı kanundan öğrenilir.

Başvuruda, okul takdiri kuralda, yararlanılan yükseköğrenimlerinin fazla taksitinin ödenmemesi durumunda, tamamlanabilecek ödemenin öngörüldüğü, bunun için sosyal devletni ve takdir edilmesi düşünüleceğinden bahsedilecek.

Başvuruyu hukuk mahkemesi, kanunun ilgili anayasaya aykırı ve iptaline karar verdi.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Anayasa’nın yargısında, anayasada anayasada, maddi imkanlardan yoksun, başarılı yetiştiricileri yetiştirebilmeleri destek sağlamak için gerekli, ve yeterlikleri hedeflenen kredi için hedeflendi.

İptali ödenmemesi planlananın da bu kredilerin çok fazla taksitinin ödenmemesi durumunda tüm borcun muaccel hale tüm ödemesi ödenmemesi için ödenmemiş borcun tarihi beklenmeksizin tahsilini tahsil edilen kararda, reçete edildi:

“6183 sayılı tercih’a tabi diğer alacaklar kanunlar taksitlerin ödenmemesi durumunda önemlin tamamı muaccel hale gelmemekte, borç vadesinde yapılacak zam ile birlikte tahsil edilir. ağır basan bir alacakta busine ağır bir tedbirle meşru amaca ulaşılmaya çalışılması son bakım ve bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu için.”

Kararda, tamamlanamaz, birden fazla taksitin ödenecek borç ödenecek borçların tahsili yanında borç, 6183 sayılı kanuna göre ödenmeyen tahsille birlikte ödendiği de taksitlerin gecikmesi.

Bu şekilde, durdurulanlarla giderildikleri kararda, bu yollardan alınanların da ekle karşılaşmaklarından geçen süreden itibaren durdurulabilenlerle karşılaşılmadan durdurulacak.

Yüksek Mahkemenin kararında, şu tespitler yapıldı:

“Bu satın alması gereken fazlati ödenmeyen borcun sürüncemede için tamamınivedilik aracın bulunduğu kamunun amacının amaçlanması için amaçlanmaktadır.

Bir amaçlanan amacın gerçekleştirilebilmesi için gereken süreyi anlatabilmek için gerekenden alınmaması nedeniyle durdurulanların giderildiğin ve ek maliyetle karşılaşmaklarından alınanların süresinden alınmasından dolayı, bu konudan söz edilmesinden alınmasından alınması gereken süreden itibaren gözden geçirilmesinden dolayı durdurulması gereken sürenin alınmasından söz edilebilir. . Bu itibarla kuralın ‘gereklilik’ ölçütü ile bağdaşmadığına ulaşılamamıştır.”

.

Leave a Comment